School Evaluation

School Self Evaluation 2019 / 20

 

 

As we come to the end of school year, Scoil Bhríde has completed it’s School Self Evaluation process for the 2019/20 school year. Thank you to all the staff members that worked very hard to implement our Digital Learning Framework and develop digital learning throughout our school.  Please click on the link below to find our end of year  SSE  report.

SCHOOL SELF EVALUATION REPORT 2019/20

 

 

 

Welcome to our School Self Evaluation Page. Every week we will upload a different Irish phrase that you can use at home.  Click on the audio file below to hear the clip as Gaeilge and in English. We hope you find them useful. Slán go fóill.

 

13ú de Dheireadh Fómhair 2021 - Tá Oíche Shamhna ag teacht. (Halloween is coming).

6Ú DEIREADH FÓMHAIR 2021 - Ná dean dearmad do lámha a ní! (Don`t forget to wash your hands).

29 Ú MEÁN FÓMHAIR 2021 - Is breá liom bheith ag seinm an bodhrán. (I love to play the bodhrán).

23Ú MEÁN FÓMHAIR 2021 - An MÓ DUINE ATÁ I DO CHLANN? (How many are in your family?) Tá ceathrar i mo chlann. Tá cúigear i mo chlann. (There are 4 in my family/There are 5 in my family).

27Ú AIBREÁN 2021 - Cén sórt aimsire atá ann? Tá sé geal grianmhar inniu. (What`s the weather like? It is bright and sunny today).

21Ú AIBREÁN 2021 - Conas atá tú gléasta? Tá éide scoile orm. Tá culaith spóirt orm (How are you dressed? I have my uniform/tracksuit is on me.)

21Ú AIBREÁN 2021 - CONAS ATÁ TÚ GLÉASTA? TÁ MÉ GLÉASTA GO COMPORDACH. (How are you dressed? I am dressed comfortably).

23ú Márta 2021 - Is bréa liom uibheacha cásca. (I love Easter eggs).

22ú Márta 2021 - Tá laethanta saoire na Cásca ag teacht. (The Easter holidays are coming).

18ú Márta 2021 - Cén spóirt is fearr leat? Is fearr liom taekwondo/ peil gaelach. (What is your favourite sport? My favourite sport is taekwondo/gaelic football).

13ú Mí na Nollag - Nollaig shona duit. Nollaig shona daoibh! (Happy Christmas to you/you (plural)

14ú Mí na Nollag - Beannachtaí na Nollag ort. Beannachtaí na Nollag oraibh. (Christmas greetings to you. Christmas greetings to you (plural).

3ú de Nollaig 2020- Mí na Nollag atá ann anois. (It is December now)

18ú Samhain 2020 - An bhfuil an freagra agat? Tá a fhios agam/Níl a fhios agam. (Do you have the answer? I know/I don`t know.

10ú Samhain 2020 - An bhfáca tú mo mhála scoile? Chonaic mé/Ní fhaca mé do mhála scoile. (Did you see my school bag? I saw/I did not see...)

4ú Samhain 2020 - An bhfuil do chuid gruaige gearr? Níl mo chuid gruaige gearr. Tá mo chuid gruaige fada.

21Ú DEIREADH FÓMHAIR 2020 - Cén dath atá ar do chuid gruaige? (What colour is your hair?)

20Ú Deireadh Fómhair 2020 - Tá Oíche Shamhna ag teacht. (Halloween is coming).

13Ú de Dheireadh Fómhair - Ar nigh tusa do lámha? Nigh mé mo lámha. (Did you wash your hands? I washed my hands).

11Ú Márta 2020 - Beannachtaí na Féile Pádraig ort/oraibh (St Patrick`s Day greetings to you (singular)/you (plural). Happy St. Patrick`s Day

11Ú Márta 2020 - Seanfhocal: Níl aon tinteán mar do thinteán féin' '(There`s no fireplace like your own fireplace- There`s no place like home.'

12ú Meitheamh 2019 "An bhfuil d'obair bhaile déanta agat?"

10ú Samhain 2020 - An bhfaca tú mo mhála scoile? Chonaic/ Ní fhaca mé do mhála scoile. (Did you see my school bag? I saw/I did not see...)