Rang a Ceathair agus Cochaillín Dearg

This year in Fourth Class we have been working on our storytelling skills in both English and Irish. Have a listen to our rendition of the traditional tale “Little Red Riding Hood”, recorded by Isabella, Zoe-Ann, Emily, Elena, Charlotte and Yohan. We hope you enjoy it!

I rang a Ceathair, rinneamar a lán oibre ar scileanna scéalaíocht i mBéarla agus i nGaeilge i mbliana. Éist lenár leagan den scéal traidisiúnta “Cochaillín Dearg”, taifeadta ag Isabella, Zoe-Ann, Emily, Elena, Charlotte agus Yohan. Tá siúl againn go mbainfidh tú taitneamh as!