Rang a Ceathair agus na Trí Mhuc

 

It may be the last week of school, but we are still working very hard on our storytelling skills in 4th class. Have a listen to our rendition of the traditional tale “The Three Little Pigs”, recorded by Alex, Connor, Jeron, Debbie and Aimee. We hope you enjoy it!

Cé go bhfuil sé an seachtain deirneach, táimid fós ag obair go dian  ar scileanna scéalaíocht i rang a Ceathair. Éist lenár leagan den scéal traidisiúnta “Na Trí Mhuc”, taifeadta ag Alex, Connor, Jeron, Debbie agus Aimee. Tá siúl againn go mbainfidh tú taitneamh as!